SU LECH w Kołobrzegu, Kołobrzeg
Dotacja na kapitał obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)
Anreise
Abreise

Dotacja na kapitał obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

15 September 2020

Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe LECH w Kołobrzegu w dniu 15.09.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

− cele projektu: Otrzymane dofinansowanie SSW LECH będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

− planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

− wartość projektu: 217 763,34 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

− wkład Funduszy Europejskich: 217 763,34 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

Auf der Karte sehen
Rundschreiben

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über unsere Aktionen und Sonderangebote auf dem Laufenden.

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen