SU LECH w Kołobrzegu, Kołobrzeg
Dotacja na kapitał obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)
Arrival
Departure

Dotacja na kapitał obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

15 September 2020

Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe LECH w Kołobrzegu w dniu 15.09.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

− cele projektu: Otrzymane dofinansowanie SSW LECH będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

− planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

− wartość projektu: 217 763,34 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

− wkład Funduszy Europejskich: 217 763,34 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

See on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter and stay up to date with our promotions and special offers.
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close